Konstrukce budovy

Konstrukce

  • základy – železobetonové základové pasy a deska
  • nosné stěny – keramické cihelné tvárnice
  • nenosné zdi a příčky – keramické příčkovky
  • stropy, lodžie, balkóny, schodiště – železobetonové monolitické konstrukce

Tepelné a zvukové izolace

  • kontaktní tepelně izolační fasáda s probarvenou minerální omítkou
  • střešní plášť z PVC fólie a tepelné izolace z pěnového polystyrenu
  • energetická náročnost budovy – kategorie B – velmi úsporná
  • kročejová izolace podlah
  • stěny mezi byty a mezi byty a společnými prostory z AKU keramických tvarovek